PPM Sp. z o.o.

Foluska 11

62-240 Trzemeszno

Poland

GPS: 52.567263, 17.825495

telefon / fax:

+48 (061) 4154364

+48 (061) 4154373

+48 (061) 4156471

e-mail: ppm@ppm.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcji Meblarskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie,ul. Foluska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000242901, z kapitałem zakładowym w kwocie 150 000,00 złotych w całości opłaconym.

NIP 5570005066

REGON 632437408